Tuesday, April 17, 2007

Radikal'de iki güzel yazı

Canları darbe isteyenler

Canları darbe isteyenler
Yorumsuz!..
AHMET İNSEL

'Çağdaş yurttaş', orduyu sürekli göreve çağırdıkça veya sürekli bunu ima ettikçe, emekli subaylar önderliğinde 'silahsız kuvvetler' barbarlara karşı harekete geçirilmeye çalışıldıkça, toplum yüzünü daha fazla o 'barbarlara' çeviriyor.

Tuhaf günler

Murat Belge

4 Nisan'da Ankara'da 'sivil' denilen örgütlerin yapacağı miting, farklı bir tarihi evrede ve görece farklı koşullar ya da biçimlerle ilerliyor olmasına rağmen, birçok bakımdan da Mussolini'nin 'Roma'ya Yürüyüş' eylemiyle ortaklıklar içeriyor. Bu, öylesine bir miting (belki çoğundan kalabalık olan, ama bunun dışında bir sonuca yol açmayan) olarak yapılıp bitecek mi?

No comments: