Sunday, December 05, 2010

Ozgur Gurbuz: Nükleerin çalışanı da çalışmayanı da başa bela

Ozgur Gurbuz: Nükleerin çalışanı da çalışmayanı da başa bela: "Özgür Gürbüz-Yeşil Ekonomi / 28 Kasım 2010 Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Zion Nükleer Santrali, kapatılmasının ardından 12 yıl geçmesin..."
// I Support The Occupy Movement : banner and script by @jeffcouturer / jeffcouturier.com (v1.2) document.write('
I support the OCCUPY movement
');function occupySwap(whichState){if(whichState==1){document.getElementById('occupyimg').src="https://sites.google.com/site/occupybanners/home/isupportoccupy-right-blue.png"}else{document.getElementById('occupyimg').src="https://sites.google.com/site/occupybanners/home/isupportoccupy-right-red.png"}} document.write('');