Saturday, September 12, 2009

Basin Aciklamasi -Yesiller Partisi


Türkiye’de Bir Hayalet Dolaşıyor: 12 Eylül Bugün Buradadır!

Bugün 12 Eylül 2009. 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 29 yıl geçti ama bu ülkenin üzerinden geçen tankların izleri hiç silinmedi. Silinemez, çünkü tanklar hiç durmadı.

Bugün, 12 Eylül 2009’da ordu hala tanklarını bu ülkenin insanlarının üzerine sürüyor. 25 yıldır kanayan yaralarımıza merhem bulmaya çalışırken, ordu halen doğuda ve güneydoğuda askeri operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

Siyasi irade barışa yönelik bir açılım çabasında iken, bizim vergilerimizle finanse edilen Genel Kurmay Başkanlığı operasyonları sürdüreceklerini söyleme yetkisini kimden alıyor?

Biz artık ölmekten, öldürmekten, şanlı, şansız cenaze törenlerinden bıktık! Biz artık askeri vesayetle yönetilen bir ülkede yaşamak istemediğimizi çok iyi biliyoruz. Biz artık gerçekten demokratik bir ülkede eşit ve özgür vatandaşlar olarak barış içinde yaşamak istiyoruz.

Militarizmin şanlı, epik, kanlı masallarına artık karnımız tok!

Biz artık ülkede hüküm süren askeri vesayetle hesaplaşmak istiyoruz!

Barış sürecini baltalayan operasyonların derhal durmasını, ordunun bu ülkenin ve bu ülkede yaşayan insanların kaderi üzerindeki keyfi yetkilerinin hemen sona erdirilmesini istiyoruz!

12 Eylül Darbecileri ile hesaplaşmak istiyoruz!

Bir milyona yakın insanı gözaltına alarak soruşturmadan geçiren, yüz binlercesine işkence yaparak pek çok ölüme neden olan, 450 bin kişiyi fişleyen, üniversitelerdeki nitelikli demokrat kadroların bütün yasal haklarını gasp ederek uzaklaştıran, ülkenin kıt kaynaklarını savaşa ve militarizme harcayarak halkı yoksullaştıran ve bu ülkenin geleceğinde umut olabilecek üretken bir kuşağı açık şiddet ve baskıyla yok eden, zorla kabul ettirdikleri anayasanın geçici 15.i maddesiyle kendilerini güvenceye alan başta Kenan Evren olmak üzere tüm12 Eylül cuntacılarının, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak adalet önünde derhal hesap vermelerini istiyoruz!

Biz artık güneşli bir ülkenin mutlu insanları olmak istiyoruz!

Bilge Contepe
Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü

No comments: