Friday, November 06, 2009

Sonunda!

Cumhurbaşkanı Gül'den Zere'ye af

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Güler Zere ile birlikte Nurettin Ateş, Şirin Aydın ve Fehmi Akar’ın cezalarını kaldırdı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, dosyaları Adalet Bakanlığınca gönderilen Nurettin Ateş’in felçli olduğunun; Şirin Aydın’ın vücudunun sol tarafını kullanamadığının ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığının; Fehmi AKAR’ın istemsiz hareketler yaptığının ve desteksiz ayakta duramadığının; Güler Zere’nin ise kanser olduğunun hastaneler ve Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu tarafından tespit edilmesini ve bu Kurumlarca düzenlenen raporlarda belirtilen ayrıntılı tıbbi bulguları dikkate alarak, Anayasanın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen ‘sürekli hastalık’ sebebi ile ilgililerin kalan cezalarını, söz konusu madde uyarınca kaldırmışlardır."

No comments: