Thursday, May 20, 2010

son zamanlarda aldigim en mutlu e-posta...

Akademide Sendika Kurduk Şimdi de Sendikada Akademi Kuruyoruz

"Okul İçin Değil Yaşam İçin Öğrenin." Bu sloganla yola çıkmıştı Bilgi Üniversitesi. Yıllarca da bilgiyi üniversitenin dar koridorlarından çıkarıp hayatla buluşturmak için çabalayan çalışanlarıyla bir üniversiteden daha ötesi olmayı başarmıştı. Şimdi ise öğrendiklerimizin ve öğrettiklerimizin pratikle sınandığı bir süreçteyiz. Bilginin özgürlük, özgürlüğün örgütlenme olduğunu hep beraber öğreneceğimiz ve öğreteceğimiz bir süreçte.

Bilgi'nin kendisine şiar edindiği slogan belki de asıl şimdi anlam kazanacak: Hocası, asistanı, temizlikçisi... Bir üniversiteyi yaratanlar kim ise, onlar üretecek bilgiyi de. Sendikanın akademisi bilginin değerinin kâr hesaplarıyla ölçülmediği, herkesin düşündüğü, tartıştığı, ifade ettiği, yarattığı bir akademi olacak.

İlk ders 25 Mayıs Salı, saat 12:00'da. Tepemizde güneş, ayağımızın altında yemyeşil çimenler... Katılın tartışalım. Murat Belge, Murat Paker, Nazan Aksoy ve Erol Katırcıoğlu soracaklar: "Nasıl Bir Bilgi?" diye. Mutlaka cevabınız vardır sizin de. Katılın dönüştürelim.

İSTANBUL SENDİKALI BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU PROGRAMI
AÇIK HAVA DERSLERİ-I

Dersin Adı: "Nasıl Bir Bilgi?"

Dersin Kodu: Sendika 101

Dersin Tanımı: Nasıl Bir Bilgi? sorusundan, üniversite "aslında"
nedir, ne olmalıdır sorusuna uzanan tartışmaların yapılacağı bir ders.
Derse hesap makinesi, kâr/zarar cetveli, bilanço, performans ölçme
anketi, fizibilite raporu getirilmesi yasaktır. Bu derste
görülebilecek tek yasak da budur!

Katılımcılar: Murat Belge, Murat Paker, Nazan Aksoy, Erol Katırcıoğlu

Yer: Santral-Çimen Kampusü

Tarih: 25 Mayıs 2010

Saat: 12:00-14:00

Not: Bu dersler "açık ders" formatında yapılacaktır. Herkesin
katılımına açıktır, ücretsizdir, kayıt gerekmemektedir, sınav yoktur!

No comments: