Tuesday, June 19, 2012

daha fazla bilgi icin buraya tiklayin
PROGRAM

23 Haziran 2012, Cumartesi
09.00 Kayıt
09.15-09.30 Açılış Konuşması, Ulrike Dufner, Heinirch Böll Stiftung Derneği
09.30-10.00 Ana Konuşmacı, Wolfgang Merkel, Berlin Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi
10.00-12.30 Birinci Panel: Dünyada ve Türkiye’de Demokrasi Tartışmaları
Dünyada Demokrasinin Durumu ve Küresel Sorunlar
Susan Corke, Freedom House
Türkiye’de Demokrasinin Sorunları
Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi
Türkiye’de Demokrasiye Dışarıdan Bakış
Claude Weinber, Heinrich Böll Stiftung Derneği, Brüksel
Moderatör: Bekir Ağırdır, Konda Araştırma ve Danışmanlık
12.30-13.30 Ara
13.30-16.00 İkinci Panel: Doğrudan Demokrasi ve Katılımcılık
TBMM Araştırması: Bir Doğrudan Demokrasi Aracı Olarak Referandum
Ahmet Yıldız, TBMM
Referandum Siyasal Katılımı Artırmanın Bir Yolu Olabilir mi?
Ersin Kalaycıoğlu, Sabancı Üniversitesi
Doğrudan Demokrasi Aracılığıyla Siyasal Katılımı Arttırmak
İlker Gökhan Şen, Anadolu Üniversitesi
Moderator: Ulrike Dufner, Heinrich Böll Stiftung Derneği
16.00-16.15 Çay-Kahve Arası
16.15-18.45 Üçüncü Panel: Merkeziyetçilik Siyasal Katılım Açısından Bir Sorun mu?
Merkeziyetçilik-Federalizm ve Katılımcılık
Oktay Uygun, Maltepe Üniversitesi
Yerel ve Bölgesel Demokrasi
Harald Baldersheim, Oslo Üniversitesi
Katılımcılık Yoluyla Yerelin Güçlendirilmesi
Fikret Toksöz, TESEV
Moderator: Banu Güven, Gazeteci

24 Haziran 2012, Pazar
10.00-12.00 Dördüncü Panel: Yurttaş Hareketleri, Sivil Toplum ve Katılımcılık
Yurttaşların Demokrasinin Şekillendirilmesindeki Rolü
Anna Wohlfarth, Bertelsmann Vakfı
Yurttaş Katılım Ağları
Feray Salman, İHOP
Sivil Toplum, Siyasi Partiler ve Katılımcılık
Dirk Jörke, Greifswald Üniversitesi
Moderator: Coşkun Üsterci, TİHV
12.00-13.00 Ara
13.00-15.00 Beşinci Panel: Gençlik, Sosyal Medya ve Katılımcılık
Siyasal Katılım İçin Sosyal Medya Fırsatı
Falk Lüke, Dijital Toplum Derneği
Türkiye’deki Gençler ve Siyasal Katılım
Nur Kırmızıdağ, SETA Vakfı
Türkiye’de Gençlik, Sosyal Medya ve Siyasal Katılım
Esra Arsan, Bilgi Üniversitesi
Moderator: Yonca Verdioğlu, Heinrich Böll Stiftung Derneği

No comments: