Tuesday, September 11, 2012

12/09/1980 - the bloodiest coup d'etat in Turkish history in numbers

Kaynak/Source: Oğuz Güven Zordur Zorda Gülmek/'78

 (English follows Turkish)
 
İşte sayılarla 12 Eylül...
- 650 bin kişi gözaltına alındı.
-1 milyon 683 bin kişi fişlendi.
-Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.
-7 bin kişi için idam cezası istendi.
-517 kişiye idam cezası verildi.
-Haklarında idam cezası verilenlerden 50’si asıldı (18 sol görüşlü, 8 sağ görüşlü, 23 adli suçlu, 1'i Asala militanı).
-İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e gönderildi.
-50 kişinin idamı infaz edildi.
-71 bin kişi TCK’nin 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı.
-98 bin 404 kişi “örgüt üyesi olmak” suçundan yargılandı.
-388 bin kişiye pasaport verilmedi.
-Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi.
-144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.
-14 kişi açlık grevinde öldü.
-16 kişi “kaçarken” vuruldu.
-95 kişi “çatışmada” öldü.
-73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi.
- 43 kişinin “intihar ettiği” bildirildi.
- 30 bin kişi “sakıncalı” olduğu için işten atıldı.
-14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.
- 30 bin kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitti.
- 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.
-171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi.
-937 film “sakıncalı” bulunduğu için yasaklandı.
-23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.
-3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.
-400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi.
-Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
-31 gazeteci cezaevine girdi.
-300 gazeteci saldırıya uğradı.
-3 gazeteci silahla öldürüldü.
- Gazeteler 300 gün yayın yapamadı.
-13 büyük gazete için 303 dava açıldı.
-39 ton gazete ve dergi imha edildi.

-650 thousand people were detained.
-1 million 683 thousand people were taken under custody.
- 230 thousand people were tried in 210 thousand cases.
- In 7 thousand of these the prosecutor asked for capital punishment.
-517 people received the sentence.
-50 were actually hung
-71 thousand people were prosecuted under the infamous  Articles of 141, 142 and 160 of the Constitution
-98 thousand 404 people were prosecuted for "being a member of an organization"
-388 thousand people's passports were not issued.
-A total of 299 people lost their lives in prisons.
-144 people died under suspicious circumstances.
-14 people died in hunger strikes.
-16 people were shot "fleeing".
-95 people died "in combat".
-73 people were given a natural death report.
-43 people reportedly committed suicide
-30 thousand people were fired for being "(politically) objectionable".
-14 thousand people lost their citizenship.
-30 thousand people went abroad as political refugees.
-171 people were documented to have died under severe torture.
-937 movies were banned for containing "(politically) objectionable" material
-23 thousand 677 organizations/associations were banned from activity
-3 thousand 854 teachers, 120 university faculty members, and 47 judges were banned from public service.
-4 thousand years of sentences were asked to sentence 400 journalists.
-Journalists were given prison sentences amounting to 3315 years and 6 months.
-31 journalists were imprisoned.
-300 journalists were attacked.
-3 journalists were assasinated.
-Newspapers ceased to publish for 300 days.
-13 big newspapers were sued in 303 cases.
-39 tons of newspapers and magazines were destroyed.

No comments: