Friday, August 03, 2007

Court drops case against Pamuk

The case against Turkish novelist Orhan Pamuk has been dropped. The writer was facing charges under Article 301 of the Turkish penal code after commenting on the deaths of Kurds and Armenians in the Swiss newspaper Tages Anzeiger. After the court declared itself legally incompetent to intervene in December, the decision was appealed to a higher court which refused to change the decision.

Pamuk davası ortadan kalktı

RADİKAL - ANKARA - Yargıtay, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un 'Türklüğü aşağılama' suçundan yargılandığı davanın, soruşturma ve kovuşturma izni verilmediğinden düşürülmesine ilişkin kararı onadı. Pamuk hakkında, İsviçre'de yayımlanan bir dergiye verdiği röportaj nedeniyle eski Türk Ceza Kanunu'nun 'Türklüğü aşağılamak' suçunu düzenleyen 159. maddesi uyarınca dava açılmıştı. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu maddeden yargılama yapılabilmesinin Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olduğuna karar vermişti. Aralarında avukat Kemal Kerinçsiz'in de bulunduğu müdahiller, kararın bozulmasını istemişlerdi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bozma talebini geri çevirdi.

No comments: