Wednesday, October 24, 2007

I don't want operations abroad...


tezkereye ve operasyonlara hayir kampanyasina katilmak icin tiklayin.
TEZKEREYE VE OPERASYONLARA HAYIR

Savaşı çözüm olarak görmeyip barış isteyenler olarak;

Savaşa karşı barış, Irkçılığa karşı kardeşlik, Ayrımcılığa karşı eşitlik diyenler;

Askeri değil siyasi çözümden, Hamasetten değil insaniyetten yana olanlar;

Akan kanın durmasını isteyenler, sesimizin kısılmasına sessiz kalmak istemeyenler olarak Türkiye’nin Kuzey Irak’ta askeri operasyonlar yapmasına yasal zemin sağlayan ve TBMM’de onaylanan Tezkereye ve sınır ötesi operasyonlara hayır diyoruz.

Bu amaçla kamuoyunun bilgisine sunulan aşağıdaki deklarasyona katılıyorsanız siz de imza verebilirsiniz.
SINIR ÖTESİ OPERASYONA HAYIR!

Biz aşağıda imzası olanlar,

1- Sınır ötesi operasyonların akan kanı durdurmadığını, sadece daha çok kan akmasına neden olduğunu görüyoruz.

2- “Terör”e karşı mücadele olarak meşrulaştırılan bu tür sınır ötesi operasyonların halklar arasındaki kardeşlik bağlarını zayıflatıp, nefret, düşmanlık ve ırkçılığı körüklediğini biliyoruz.

3- Kürt sorununun barışçıl siyasi çözümünü zorlaştıran çatışma ortamını körükleyen bütün operasyon ve eylemlerin son bulmasını talep ediyoruz.

4- DTP ve demokratik olarak seçilmiş milletvekillerinin barışın inşa edilmesi için muhatap alınmalarını, üzerlerindeki baskının kaldırılmasını istiyoruz.

5- Yukarıdaki nedenlerle sınır ötesi operasyonlara yasal zemin sağlayan tezkereye ve sınır ötesi askeri operasyonlara hayır diyoruz.

İmza atmak için imza@tezkereyeveoperasyonlarahayir.net

No comments: