Wednesday, October 24, 2007

War always coincides with censorship

Zaaf imajı yayan ve moral bozan yayınlara yasak
24 Ekim 2007 Çarşamba, NTVMSNBC

Hükümet Hakkari’deki saldırılarla ilgili “güvenlik güçlerine dönük zaaf imajı yayan, toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyen” radyo ve TV yayınlarını durdurma kararı aldı. RTÜK kararı tüm yayın kuruluşlarına tebliğ etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan yapılan açıklamada, 3984 Sayılı Yasanın “Yayınların Men Edilmesi” başlıklı 25. maddesinin, “Yargı kararları saklı kalmak kaydıyla yayınlar önceden denetlenemez ve durdurulamaz. Ancak, milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması kuvvetle ihtimal dahilinde ise Başbakan veya görevlendireceği bakan yayını durdurabilir” hükmü hatırlatıldı.

No comments: