Thursday, January 24, 2008

301 kere hayir!


301 KALDIRILSIN, IRKÇILAR YARGILANSIN
Pazartesi, 26 Kasım 2007
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

Türk Ceza Yasası’nın 301. maddesi Türkiye’nin utancıdır. Bu yasa, içeriği itibariyle devleti ve kurumlarını yurttaşlarına karşı korumakta olan çağdışı bir düzenleme olup, toplumun bütününü ilgilendiren konuların özgürce tartışılamadığı bir ortam yaratmaktadır. Bu durum toplumsal barışı zedelemekte, düşünce farklılıklarını kolaylıkla düşmanlığa dönüştürülebilmekte ve şiddeti körüklemektedir.
301. madde basın ve düşünce özgürlüğünün tam olarak kullanılmasının önünde önemli bir engeldir. Oysa şiddet içermeyen her düşünce özgürce ifade edilebilmelidir. İfade özgürlüğü, ancak ırkçılık, ayrımcılık ve şiddete çağrı içermesi durumunda sınırlandırılabilir.
Düşüncenin özgürce ifade edilmesinin önündeki tüm yasal engellerin kaldırılması, daha demokratik ve özgür bir Türkiye'nin ön koşuludur.
Bu çerçevede Türk Ceza Yasası’nın 301. maddesinin kaldırılmasını, ayrıca Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasası'ndaki düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlayan tüm maddelerin bu doğrultuda yeniden düzenlenmesini TBMM'den talep ediyorum.
IMZALAMAK ICIN BURAYI TIKLAYINDURDE'NİN 301 KAMPANYASINA DESTEK VEREN İSİMLER
Arif Akkaya (Tiyatro oyuncusu-yönetmen), Aydın Cıngı (SODEV), Ayten Alkan (Dr. AÜ. SBF), Ayten Sönmez (Öğretim görevlisi), Banu Fotocan (Oyuncu), Baskın Oran (AÜSBF), Bülent Erkmen (Tasarımcı), Cem Mansur (Müzisyen), Çiğdem Mater, Doğan Tarkan (DSİP Genel Bşk.), Dr. Tarık Ziya Ekinci (13. dönem Diyarbakır Milletvekili), Emine Algan (Gazeteci), Erol Kızılelma (SODEV), Ertuğrul Kürkçü (Gazeteci/Bianet), Fatmagül Berktay (Öğretim üyesi), Ferhat Kentel (Bilgi Üniversitesi), Filiz Akın Köksal (Eski sinema oyuncusu), Gülsün Karamustafa (Ressam), Haydar Ergülen (Yazar), Işık Yenersu (Tiyatro sanatçısı), İsmail Beşikçi, Kenan Bahadır Derre (Sanat yöneticisi), Kerem Kabadayı (Mor ve Ötesi), Korkut Akın (Yönetmen), Latife Tekin (Yazar), Macide Tanır (Tiyatro sanatçısı), Mahir Günşiray (Oyuncu-yönetmen), Mehmet Atak (Tiyatro), Melih Pekdemir (Yazar), Memet Ali Alabora (Oyuncu), Murat Utku (Gazeteci), Murat Uyurkulak (Yazar), Nedim Aksoy (Gazeteci), Nena Calidis (Gazeteci), Nermin Bezmen (Yazar), Neşe Şen (Senarist), Nil Mutluer (CEU), Oktay Kayalp (Belediye başkanı), Onur Şenol (Tiyatro), Orhan Alkaya (Sanatçı), Oruç Aruoba (Yazar/felsefeci), Osman Murat Ülke (Çevirmen), Osman Özgüven (Dikili Belediye Başkanı – İzmir), Prof. Dr. Baskın Oran (Akademisyen-yazar), Ragıp İncesağır (Yazar ve BarışaRock aktivisti), Refik Durbaş (Şair-yazar-gazeteci), Roni Margulies (Yazar), Sami Tan (İstanbul Kürt Enstitüsü Başkanı), Sanem Öge (Editör), Semra Somersan (BÜ), Sevin Okyay (Yazar-çevirmen-gazeteci), Taner Öngür (Moğollar), Tilbe Saran (Tiyatrocu), Tuncer Cücenoğlu (Oyun yazarı), Ülker Uncu (Müzisyen), Yaşar Kurt (Müzisyen), Yıldız Önen (Küresel BAK Yürütmesi), Zeynep Gambetti (BÜ), Zeynep Tanbay (Dansçı-koreograf)

… gibi kişilerin yanı sıra BarışaRock, Küresel Eylem Grubu, G8'e Hayır İnisiyatifi, Karanlığı Sorguluyoruz, Benim Hala Umudum Var gibi kampanyalar, Mazlum-Der, İnsan Hakları Ortak Platformu, TESEV, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi gibi kurumlar da destek vermektedir.

No comments: