Monday, June 02, 2008

GREENPEACE’E YÖNELİK SALDIRILARI KINIYORUZ

Türkiye Yeşilleri

Greenpeace’in Akdeniz’deki canlı yaşamın tahrip edilmesini önlemek için başlattığı kampanya doğa düşmanlarının saldırısına uğradı.

Doğayı ve yaşamı korumak için barışçı mücadele yöntemlerini kullanan Greenpeace aktivistlerine Akdeniz’de orkinos avcıları tarafından silah gösterilerek ve kurşun ağırlıklar atılarak yapılan fiziksel saldırıyı kınıyoruz.

Aynı şekilde kendine çevreci süsü vermiş, ama aslında orkinos avcılığı yoluyla Akdeniz’deki doğal yaşamı tahrip edenlerin sözcüsü olmak dışında hiçbir niteliği olmayan kişilerin Greenpeace’e yönelik olarak milliyetçi ve ayrımcı bir dille sözlü saldırıda bulunduğunu da kaygıyla izliyoruz.

Türkiye Yeşilleri olarak Greenpeace’e yönelik bu fiziksel ve sözlü saldırıların durdurulmasını istiyoruz. Yetkililer barışçı mücadelesini sürdüren Greenpeace aktivistlerinin söz söyleme hakkını korumalı ve Arctic Sunrise’a yapılan müdahaleleri önlemelidir.

Yeşiller olarak Greenpeace’in Akdeniz’deki canlı yaşamın sürmesi için Kıbrıs kanalının deniz rezervi ilan edilmesi yönündeki mücadelesini desteklediğimizi, Akdeniz’de yaşamın devamını savunmak yerine birkaç orkinosçunun kârlarının savunulmasının kabul edilemez olduğunu duyuruyoruz.

Doğayı ve Akdeniz’i korumak için bütün duyarlı insanları barışçı yöntemlerle aktif mücadeleye ve saldırı altındaki Greenpeace ile dayanışmaya çağırıyoruz.

İstanbul, 02.06.2008

No comments: